www.tzbportal.sk 3/2015: Obnova budov s využitím expandovaného polystyrénu je pre dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy a energie kľúčová

www.tzbportal.sk 3/2015: Obnova budov s využitím expandovaného polystyrénu je pre dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy a energie kľúčová

V priebehu tohto roka sa konala pod záštitou slovenského Združenia výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu v Bratislave konferencia Európskeho združenia výrobcov EPS (EUMEPS), na ktorej sa zišli zástupcovia výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu z celej Európy, Turecka a Ruska. Hlavnou témou konferencie bol dopad stavieb na životné prostredie, trvalá udržateľnosť stavieb využitím EPS a informácia o uvedení novej značky polystyrénu – airpop®.

(Čítajte viac)