www.asb.sk: Spotreba penového polystyrénu poklesla

www.asb.sk: Spotreba penového polystyrénu poklesla

Spotreba penového polystyrénu (EPS) v SR za rok 2012 poklesla v medziročnom porovnaní o približne 5 %. Nižšia spotreba bola zaznamenaná najmä pri výrobkoch v obalovom priemysle. Najmenej výrazná zmena v spotrebe EPS bola v oblasti zatepľovania.

Čítajte viac