www.asb.sk 4/2015: Kvalita polystyrénu na Slovensku je na vysokej úrovni

www.asb.sk 4/2015: Kvalita polystyrénu na Slovensku je na vysokej úrovni

Kvalitu expandovaného polystyrénu (EPS) sa na slovenskom trhu vďaka monitoringu kvality darí udržiavať na vysokejúrovni. Podiel nekvalitného polystyrénu, ktorého vlastnosti nezodpovedajú slovenským a európskym normám, sa v porovnaní s rokom 2013 na celkovom objeme testovaných výrobkov znížil o 15 %.

(Čítajte viac)