Využite tepelnej izolácie z EPS při plnení zvyšujúcich sa požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov

Využite tepelnej izolácie z EPS při plnení zvyšujúcich sa požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov

Novelizovaná európska smernica o energetickej hospodárnosti budov ukladá členským štátom Európskej únie povinnosť postupne znižovať energetickú náročnosť budov. Dosiahnutie energetického štandardu budovy až na takmer nulovú potrebu energie výrazne ovplyvňuje aj hrúbka tepelnej izolácie. V prípade expandovaného polystyrénu (EPS) sa hrúbka môže zvýšiť na 20 až 30 cm, čím sa maximalizujú úspory energie pri konštrukcii nízkoenergetických stavieb, ako aj budov s takmer nulovou potrebou energie.

(Čítajte viac)