Trvalo udržateľná výstavba s použitím penového polystyrénu

Trvalo udržateľná výstavba s použitím penového polystyrénu

Vhodne zvolená tepelná izolácia má na energetickú efektívnosť budov významný vplyv. Podľa Klimatickej aliancie by sa energeticky efektívnymi budovami mohli emisie oxidu uhličitého znížiť o 460 milliónov ton ročne (čo je viac ako celkové množstvo emisií v Európe podľa Kjótskeho protokolu). Tým by sa obmedzila spotreba ropy o 3,3 millióna barelov denne, čo pre Európu znamená ročnú úsporu nákladov na energiu v hodnote 270 miliárd eur. Ďalším prínosom by bola energetická bezpečnosť, menšie znečisťovanie ovzdušia, vytvorenie pracovných miest a zmiernenie chudoby.

(Čítajte viac)