Technológia PolyStyreneLoop získala prestížne ocenenie inovatívnych technológií

Technológia PolyStyreneLoop získala prestížne ocenenie inovatívnych technológií

Dňa 16. novembra 2021 udelila agentúra ICIS (Independent Commodity Intelligence Servis) virtuálne ocenenia inovatívnych technológií za rok 2021. Víťazom kategórie malých a stredných spoločností sa stala technológia „PolyStyreneLoop Cooperative UA – Loop-PS“. Ročne sa v závode môže recyklovať až 3 metrických ton EPS odpadov z demolácií.

Výstavbu závodu PolyStyreneLoop v Holandsku na fyzikálno-chemickú recykláciu EPS odpadov s retardérom horenia HBCCD podľa technológie nemeckého Fraunhofer Institutu iniciovala európska asociácia EUMEPS. Na financovanie výstavby tejto jednotky vrátane laboratória bolo založené sedemdesiatčlenné družstvo, do ktorého prispelo aj Združenie výrobcov a spracovateľov exxpandovaného polystyrénu ( Združenie EPS SR). Výstavba závodu bola v júni dokončená, v súčasnej dobe sa testujú procesy získania potrebného množstva EPS s retardérom horenia HBCDD z demolácie starších budov v Holandsku a Nemecku, jeho dodávky do zariadenia v holandskom Terneuzene či rozpúšťania EPS odpadov.

Technológia PolyStyreneLoop získala ocenenie od agentúry ICIS, ktorá je už viac ako 150 rokov aktívna v oblasti podávania informácií o chemickom trhu. Spolupracuje s odborníkmi zo 143 trhov a zamestnáva 600 expertov z celého sveta. Ide o nezávislú agentúru, ktorá musí zaistiť naozaj širokú škálu názorov, aby mohla objektívne posúdiť trh a získať optimálne informácie o dátach, cenách a novinkách v oblasti chémie, plastov a energetiky. Predplatitelia majú teraz prístup k novinkám, cenovým údajom, grafom, hĺbkovej analýze a informáciám o ponuke a dodávke na digitálnej platforme spoločnosti.

V roku 2006 zahrnula ICIS do svojich služieb týždenného predplatného i ceny recyklovaných plastov. Na trh uviedla Recycling Supply Tracker. Platforma ukazuje umiestnenie závodov na mechanickú recykláciu po celom svete a ich aktuálnu úroveň dodávok. Zákazníci môžu informácie filtrovať podľa krajiny, typu plastu, farby plastu a toho, či je plast  vhodný pre potravinárske aplikácie. Je to jediná platforma svojho druhu a čoskoro poskytne informácie o vývoji chemických recyklácií, pilotných a výrobných projektoch.

Tlačová správa na stiahnutie:

Adobe PDF:
TS_Technológia PolyStyreneLoop získala prestížne ocenenie inovatívnych technológií.pdf

MS Word:
TS_Technológia PolyStyreneLoop získala prestížne ocenenie inovatívnych technológií.docx