stavebnictvoabyvanie.sk 07/2013: Bezúročný úver na zateplenie už aj z fondov EÚ

stavebnictvoabyvanie.sk 07/2013: Bezúročný úver na zateplenie už aj z fondov EÚ

Záujem o zateplenie bytových domov výrazne rastie. Prostriedky na bezúročné úvery na zateplenie bytového domu zo štátneho rozpočtu na tento rok sa už minuli. Ďalšie žiadosti o bezúročné úvery budú vybavené zo štrukturálnych fondov EÚ vo výške 11,53 miliónov eur.

(Čítajte viac)