Stavebné noviny: Na Slovensku sa EPS odpad bežne ukladá na skládky, po roku 2020 sa to už nebude dať

Stavebné noviny: Na Slovensku sa EPS odpad bežne ukladá na skládky, po roku 2020 sa to už nebude dať

Európska únia sa od roku 2020 chystá značne obmedziť skládkové uchovávanie plastového odpadu. S opatreniami na Slovensku treba začať už dnes, a to najmä v segmente stavebníctva. „Už teraz musíme pripravovať riešenia zamerané na recykláciu alebo energetické využitie použitých plastov vrátane plastových izolačných materiálov,“ vyzýva Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

(Čítajte viac)