Správca bytových domov: Kvalita polystyrénu na Slovensku je na vysokej úrovni

Správca bytových domov: Kvalita polystyrénu na Slovensku je na vysokej úrovni

Kvalitu expandovaného polystyrénu (EPS) sa na slovenskom trhu vďaka monitoringu kvality darí udržať na vysokej úrovni. Podiel nekvalitného polystyrénu, ktorého vlastnosti nezodpovedajú slovenských a európskym normám, sa v porovnaní s rokom 2013 na celkovom objeme testovaných výrobkov znížil o 15%. Tieto údaje vyplývajú z výsledkom Monitoringu kvality EPS, ktorý každý rok realizuje Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR).

(Čítajte viac)