Šesť mýtov o zatepľovaní s využitím polystyrénu

Šesť mýtov o zatepľovaní s využitím polystyrénu

Stále sa stretávame s rôznymi nepravdivými informáciami a mýtmi, ktoré kolujú o zatepľovaní. Pritom obnova domu spolu so zateplením a výmenou okien poskytuje majiteľom množstvo výhod. Aké sú najčastejšie mylné informácie, s ktorými sa majitelia domov stretávajú?

Expandovaný polystyrén (EPS) sa radí k najpraktickejším tepelnoizolačnýmmateriálom. Majitelia domov však pri rozhodovanímedzi rôznymi materiálmi argumentujú tým, že počuli o priamejsúvislosti so vznikom plesní, postupnej degradácii materiálu aleboo tom, že bráni domu v „dýchaní“. Kde sa skrýva pravda?

Mýtus č. 1: Pri zateplení domu polystyrénom sa zvyšuje riziko vzniku plesní

Ako je to naozaj: Vlhnutie muriva spôsobuje rozdiel teplôt medzi exteriérom a interiérom. Tvorí sa v ňom vodná para – a to vtedy, keď je v interiéri príliš teplo a teplota stien je kvôli chladnému vzduchu v exteriéri nízka. Tam, kde teplota povrchu klesne pod teplotu rosného bodu, sa začína kondenzovať vodná para. Od vysokej vlhkosti je už len krok k vzniku plesní. Vznik plesní nemožno spájať so zateplením domu – dokonca, pri vonkajšom zateplení to je naopak. Zateplenie znižuje kondenzáciu vodnej pary vo vnútri steny a tak vyrovnáva rozdiel teplôt medzi vnútorným a vonkajším prostredím.

Mýtus č. 2: Zatepľuje sa len preto, aby bolo v zime v interiéri teplejšie

Ako je to naozaj: Väčšina majiteľov domov si myslí, že zateplenie funguje len ako zimný kabát, ktorý chráni stavbu pred únikmi tepla. Možno ho však skôr prirovnať k termoske, ktorá udržiava stabilnú teplotu v interiéri počas celého roka. Vďaka zatepleniu klesajú v zime náklady na vykurovanie a v lete na ochladzovanie interiéru – čo sa prejavuje aj na účtoch za energie.

Mýtus č. 3: Po zateplení prestane dom „dýchať“

Ako je to naozaj: Už samotný výrok stojí na zlom základe. Je vhodné si objasniť, čo pod pojmom „dýchanie domu“ rozumieme. Predstava, že by k výmene vzduchu v dome slúžili práve obvodové steny, je totiž mylná – dom stenami nevetrá. Takmer 100 % výmeny vzduchu prebieha prirodzeným vetraním prostredníctvom okien, dverí, ventilátorov či digestorov. Môžeme sa však baviť o paropriepustnosti obvodových stien, teda o možnosti prechodu vodných pár stenou. V tomto prípade záleží skôr na tom, ako je dom postavený, než na tom, čím je zateplený. Zateplenie prepustí viac vodnej pary, ako samotná obvodová stena. A tá zase prepustí niekoľkonásobne viac vodnej pary, ako napríklad hydroizolácia. V tomto ohľade rozhodne nemôžeme zatepľovanie viniť z toho, že by dom prestal „dýchať“. Faktom je, že často sa zároveň so zateplením starších domov menia aj okná. Pokiaľ predtým dostatočne netesnili, dochádzalo k vetraniu – staré okná „prefukovali“. Vďaka tomu mali ľudia pocit skutočného „dýchania“ domu, avšak zároveň s tým dochádzalo k výrazným únikom tepla. Kvalitne osadené okná, ktoré dom hermeticky uzavrú, vyžadujú pravidelné, cielené vetranie interiéru (ako už bolo spomenuté aj vyššie). Ich nespornou výhodou je však vysoký tepelný komfort a úspora energií.

Mýtus č. 4: Časom polystyrén degraduje a mizne

Ako je to naozaj: Tento výrok sa rozšíril v začiatkoch používania EPS, kedy sa na zatepľovanie používali lepidlá s obsahom organických rozpúšťadiel. Správna aplikácia však predurčuje jeho životnosť na viac ako 50 rokov. Ide o veľmi pevný a odolný materiál.

Mýtus č. 5: EPS je nebezpečný a neekologický materiál

Ako je to naozaj: Počas mnohých rokov používania sa nepreukázali žiadne negatívne účinky na zdravie človeka. EPS neobsahuje freóny ani iné látky, ktoré by sa mohli uvoľniť do ovzdušia. Keďže je nenasiakavý a nie je ani rozpustný vo vode, neunikajú z neho žiadne látky, ktoré by mohli kontaminovať spodné vody. Okrem toho, polystyrén, ktorý sa vyrába v súčasnosti je 100 % recyklovateľný materiál. „Súčasný EPS tvorí z 98 % vzduch, preto je jeho výroba a následná recyklácia jednoduchá a životné prostredie nezaťažuje nebezpečnými emisiami,“ dopĺňa Marta Strapková zo Združenia EPS SR.

Mýtus č.6: Polystyrén je horľavý

Ako je to naozaj: Na stavebné účely sa v súčasnosti používa výhradne samozhášavý EPS, ktorý obsahuje ekologický retardér horenia. Správne inštalované výrobky z EPS nepredstavujú požiarne riziko a rovnako nevedú k zvýšenému riziku vzniku hustého dymu. Tvrdenie, že expandovaný polystyrén je horľavý, je nepravdivé. Podľa výsledkov skúšok a testov EPS neprispieva k rozvoju požiaru.

Uverejnené v časopise SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2022