Revue Priemyslu: Plastom na skládkach sa kráti čas

Revue Priemyslu: Plastom na skládkach sa kráti čas

Európska produkcia plastov sa v posledných rokoch stabilizovala na úrovni okolo zhruba 58 miliónov ton. Využívanie plastov znamená, že bude narastať aj odpadu z nich. Odpadové plasty tvoria v Európe celkovo tretinu komunálneho odpadu. Osemdesiat percent plastových produktov pritom spotrebitelia použijú len raz.

(Čítajte viac)