Odborný seminár: Využitie EPS v ETICS – Legislatíva – Požiarna bezpečnosť stavieb

Odborný seminár: Využitie EPS v ETICS – Legislatíva – Požiarna bezpečnosť stavieb

Združenie EPSSR v spolupráci s SKSI a SKA zorganizovali odborný seminárV yužitie EPS v ETICS – Legislatíva – Požiarna bezpečnosť stavieb.

Cieľom odborného seminára bolo sprostredkovať odbornej verejnosti najnovšie poznatky z aktuálnej legislatívy v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb pri využití expandovaného polystyrénu (EPS) vo vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémoch (ETICS).

Seminár sa konal 16. 5. 2018 v Agroinštitúte v Nitre na Akademickej 952/4.  Účasť na seminári bola bezplatná. Seminár je zaradený do systému celoživotného vzdelávania členov SKSI v odbornej sekcii Pozemné stavby. Účastníkom seminára bude odovzdané potvrdenie o účasti.   Pozvanka a prihláška na seminár 16.5.2018

Prezentácie zo seminára nájdete na tomto linku