Pozvánka: 21. medzinárodná konferencia TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021: Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov

Pozvánka: 21. medzinárodná konferencia TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021: Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov

Združenie EPSSR Vás pozýva na prednášky o EPS, ktoré pre Vás pripravilo v rámci 21. medzinárodnej konferencie TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021: Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov.

Konferenciu organizuje Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ŠÁLA-MODI, spol. s.r.o a  Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť- člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností.

DÁTUM: 2. – 4. február 2022 | Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, Slovenská republika

Informácie z  TSÚS: Konferencia sa uskutoční v termíne 2 – 4. február 2022.

Pri zabezpečovaní ubytovania je bezpodmienečne potrebné nahlásiť heslo "TOB21". Ďalšie možnosti ubytovania sú na portáli: Hotely Štrbské Pleso (napr. hotel Toliar, Hotel Trigan, hotel Panorama, hotel FIS, hotel Crocus, Penzión Pleso, Wellnes hotel Borovica).