Polystyrén ako udržateľný materiál

Polystyrén ako udržateľný materiál

Jednou zo slabých stránok stavebnej činnosti je veľké množstvo produkovaného odpadu. To sa týka aj procesu zatepľovania budov a v rámci neho vznikajúceho odpadu. Dobrou správou však je, že odpad z expandovaného polystyrénu, ktorý vznikne počas zatepľovania, je 100 % recyklovateľný materiál.

Ukončenie stavebných prác znamená čo najrýchlejšie upratanie stavby a kultiváciu okolia. Likvidácia odpadu z EPS sa však niekedy nerobí správne – často ho možno nájsť v žltých kontajneroch či dokonca v komunálnom odpade. Po správnosti však treba odrezky z expandovaného polystyrénu odniesť na zberný dvor.

Na webovej stránke recyklujempolystyren.sk sa nachádza mapa zberných miest, kde možno odrezky odovzdať. „EPS je 100 % recyklovateľný materiál, preto je veľká škoda, že často končí v odpadoch spolu s ostatnými plastovými výrobkami alebo v komunálnom odpade. To zabraňuje jeho recyklácii, pretože dochádza k jeho znečisteniu,“ vysvetľuje Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR, a pokračuje: „Dnes sa na Slovensku recykluje približne 30 % odpadu z EPS. Veríme, že v roku 2025 by tento podiel mohol dosiahnuť viac ako 50 %.“

Pred odovzdaním odpadu z EPS je dôležitého roztriediť. Čistý polystyrén je možné recyklovať a zo znečisteného odpadu z polystyrénu sa pred jeho ďalším spracovaním odstraňujú nečistoty, ako sú betón, tmel, stierky a iné. Potom sa polystyrén podrví a ďalej spracováva.

Efektívna recyklácia EPS odpadu z demolácií vďaka novej technológii

Po skončení životnosti stavieb sa pristupuje k ich demolácii. Počas nej vzniká stavebný odpad, ktorého súčasťou je aj odpad z použitých EPS dosiek. Tento odpad možno následne recyklovať novou technológiou – fyzikálno-chemickou recykláciou PolyStyreneLoop. Výstavbu závodu PolyStyrene Loop v Holandsku v Terneuzene podľa technológie nemeckého Fraunhofer Institutu iniciovala európska asociácia EUMEPS. Táto nová technológia prináša významný posun v otázke recyklácie nielen čistého, ale aj znečisteného EPS z demolácií.

Ak vás zaujíma téma recyklácie expandovaného polystyrénu, prečítajte si o nej viac na www.recyklujempolystyren.sk.

Uverejnené v časopise Stavebné materiály 02/2022