Nová webová stránka Združenia EPS SR

Nová webová stránka Združenia EPS SR

Združenie výrobcov, spracovateľov a používateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR) spustilo na konci minulého roka do prevádzky vynovenú webovú stránku www.epssr.sk. „Webovú stránku považujeme za dôležitú komunikačnú platformu s odbornou, ale aj širokou verejnosťou. Rozhodli sme sa preto starú stránku zmodernizovať, aby bola dynamická a atraktívna nielen na pohľad, ale aj z hľadiska obsahu. Prostredníctvom nej máme záujem vzdelávať, šíriť osvetu a informovať o polystyréne ako o ekomateriáli budúcnosti, ktorý je priateľský k životnému prostrediu, má široké možnosti využitia a navyše vynikajúce vlastnosti,“ hovorí Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR. Nová webová stránka zaujme nielen inovovaným dizajnom, ale aj prehľadne členeným obsahom, vďaka ktorému sa používateľ v ponuke ľahko orientuje. Návštevníci tu môžu získať množstvo užitočných informácií o expandovanom polystyréne (EPS), a to nielen o jeho vlastnostiach a využití, ale aj o jeho vplyve na životné prostredie. Dajú sa tu nájsť aktuálne novinky v segmente zatepľovania budov a úspor energie, ako aj zaujímavé informácie o činnosti združenia, o jeho pôsobení v PolyStyreneLoop, ktoré sa zaoberá recykláciou odpadu z demolácií budov, či podpore iniciatívy Operation Clean Sweep, ktorej cieľom je zabrániť, aby sa odpad z plastov dostal do morí a oceánov. Cieľom stránky je plnohodnotne informovať odbornú a laickú verejnosť o dlhodobo udržateľných a efektívnych riešeniach v stavebníctve s použitím EPS. V časti Často kladené otázky nájdu návštevníci odpovede na všetko, čo ich zaujíma. Dozvedia sa, či je EPS bezpečný, aký vplyv má zateplenie domu s použitím polystyrénu na zdravie jeho obyvateľov, akým chybám sa pri zatepľovaní s EPS vyhnúť, a ešte oveľa viac. Informácie rôznorodého charakteru získajú návštevníci aj v sekcii Napísali o nás so širokou škálou článkov týkajúcich sa tohto tepelnoizolačného materiálu. V neposlednom rade nová webová stránka ponúka aj informácie o využití expandovaného polystyrénu v oblasti obalového priemyslu, ako aj kontakty na členov Združenia EPS SR.

Uverejnené v časopise Stavebné materiály 01/2022