Medzinárodná konferencia VDI particle foam

Medzinárodná konferencia VDI particle foam

V Berlíne sa v dňoch 27-29.11.2012 uskutoční Medzinárodná konferencia VDI particle foam, ktorej spoluorganizátorom je aj EUMEPS ( Európske združenie výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu)