CONECO 2014 INCHEBA EXPO Bratislava

CONECO 2014 INCHEBA EXPO Bratislava

Veľtržné podujatie CONECO/RACIOENERGIA spolu s rozšíreným segmentom Energetiky sa bude venovať aktuálnym otázkam stavebníctva vo svojom ďalšom ročníku v termíne 26. – 29. 3. 2014.