Tlačové správy

31.07.2012

Spolupráca dvoch združení zlepší osvetu v oblasti zatepľovania budov

/Nitra 31.7.2012 / Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR) sa dohodlo na vzájomn...

26.07.2012

EK vyzýva na lepšiu podporu obnoviteľných zdrojov energie

/Brusel 26. júla 2012/ Európska únia sa zaviazala k dosiahnutiu 20-percentného podielu energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2020. Podľa aktuálnych...

21.05.2012

Nová webová stránka Združenia EPS SR radí ako šetriť

/Bratislava, 21. mája/ Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR) uviedlo do prevádzky v...

14.05.2012

Zateplením predchádzame respiračným chorobám

/Bratislava, 14. mája 2012/ Až 90 % nášho života trávime v miestnostiach, ktorých kvalita významným spôsobom ovplyvňuje naše zdravie. Štúdie totiž p...

05.03.2007

Komunikačná kampaň na podporu zníženia energetickej spotreby pomocou tepelných izolácií

Súčasný stav a prístupy k programom zatepľovania je podmienený predovšetkým kvalitnou informovanosťou odbornej i laickej verejnosti. Potreba ich infor...

05.03.2007

Spotreba expandovaného polystyrénu pre zatepľovaní vlani na Slovensku opäť vzrástla

Spotreba expandovaného polystyrénu (EPS) ako izolačného materiálu pre stavebné účely má na Slovensku dlhodobo vzostupnú tendenciu. Podľa výsledkov pub...

22.11.2011

Spolupráca v projekte "Ako to robia inde"

Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov  expandovaného polystyrénu na Slovensku  sa zapojilo do projektu Ako to robia inde alebo nech...

02.11.2011

Spotreba expandovaného polystyrénu

Spotreba penového polystyrénu (EPS) ako izolačného  materiálu v Slovenskej republike zaznamenala za tohtoročných deväť  mesiacov medziročný...

14.03.2012

Aká je kvalita polystyrénu na Slovensku?

Kvalita penového polystyrénu (EPS) na slovenskom trhu sa v minulom roku opäť zlepšila. Podiel kvalitného polystyrénu, ktorého vlastnosti zodpovedajú s...