Napísali o nás

20.06.2022

Kam s odpadom z polystyrénu?

Expandovaný (penový) polystyrén je mimoriadne funkčný tepelnoizolačný materiál, ktorý udržiava príjemnú klímu v interiéri bez ohľadu na ročné o...

23.05.2022

Ako mať doma v lete chladnejšie a v zime teplejšie? K ideálnemu vnútornému prostrediu dopomôže kvalitná tepelná izolácia domu s využitím EPS

Nástup leta nám každý rok pripomína, aké intenzívne budú najbližšie mesiace, počas ktorých budeme hľadať útočisko v interiéri, aby sme sa schladili....

23.05.2022

Biely polystyrén je overená klasika

Expandovaný (penový) polystyrén EPS zjednodušuje naše životy už viac ako 70 rokov, a to nielen v stavebníctve. Tento materiál neprestáva pre...

23.05.2022

Vďaka tvrdému polystyrénu vám bude doma teplejšie

Expandovaný polystyrén (EPS) sa už dlhé obdobie využíva v rámci zatepľovania budov a prispieva k zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností domu. Existu...

06.10.2021

Zbytky polystyrénu zo zatepľovania možno recyklovať

Odpady sa tvoria pri každej činnosti, ktorú človek vykonáva. Množstvo odpadu je nevyhnutné redukovať a zabrániť tomu, aby sa dostal na skládky....

06.10.2021

Expandovaný polystyrén sa dokáže vysporiadať s prirodzenou vlhkosťou

K nepriateľom obvodových stien patrí vlhkosť. Zamedziť tvorbe plesní na povrchu vnútornej konštrukcie, predĺžiť jej životnosť a zlepšiť tepelnoizola...

27.05.2021

Dotácia na zateplenie rodinného domu

Ak ste vlastníkom rodinného domu už viac ako 10 rokov a počas tohto obdobia ste ho zatepľovali alebo menili okná, prípadne sa na komplexnú rekonš...

23.04.2021

EPS – eko materiál budúcnosti spĺňajúci aj požiadavky na domy v energetickej triede A0

Od 1. januára 2021 by sa mali stavať budovy s vysokou energetickou hospodárnosťou a byť zaradené do energetickej triedy A0. Takmer nulové alebo veľmi...

30.11.2020

Združenie EPS SR bolo založené v roku 2005

Združenie EPS SR sa venuje od svojho založenia rôznym aktivitám vo viacerých záujmových oblastiach, ktoré súvisia s expandovaným polystyrénom patriaci...

28.10.2020

Združenie EPS SR si pripomenulo  15. Výročie svojho založenia

Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR ) si  11.10.2020 pripomenulo 15. výročie...

27.10.2020

Expandovaný polystyrén je pre zdravie človeka bezpečný

Expandovaný polystyrén, ktorý sa v stavebníctve používa na zatepľovanie budov, je vo všetkých smeroch bezpečný materiál. Nenarúša kvalitu vn...

21.09.2020

Expandovaný polystyrén používaný v stavebníctve možno efektívne recyklovať

Dlhodobým cieľom krajín Európskej únie je redukovať množstvo vzniknutého odpadu. Efektívnym spôsobom ako produkciu odpadov minimalizovať, je zvýšiť po...

04.09.2020

Zateplenie domu s použitím polystyrénu je výhodné v lete i zime

Zateplením možno významne znížiť výdavky za energie a ročne ušetriť niekoľko stoviek eur. Navyše dokáže správna tepelná izolácia udržať v do...

06.05.2020

Vplyv ETICS na rozvoj požiaru v bytových a rodinných domoch pri reálnych požiaroch

Požiarovosť v Slovenskej republike poukazuje na nutnosť zaoberať sa protipožiarnou bezpečnosťou aj takých stavieb, ako sú bytové či rodinné domy....

04.03.2020

Využitie bieleho a sivého expandovaného polystyrénu v procese zatepľovania

Budova so správne zvoleným tepelnoizolačným materiálom dokáže priniesť dnes, ale aj v budúcnosti výrazný potenciál energetických úspor.  Na dosia...

14.11.2019

Združenie EPS SR sa stalo členom medzinárodného družstva na výstavbu závodu na recykláciu EPS odpadov zo stavebníctva – PolyStyreneLoop

Združenie EPS SR (Združenie výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu) podporilo výstavbu závodu na fyzikálno-chemickú recykláciu EPS od...

25.07.2019

Expandovaný polystyrén, vyrábaný členmi Združenia EPS SR, má spracované Environmentálne vyhlásenie o produkte

Penový polystyrén, známy aj ako expandovaný polystyrén, patrí v súčasnosti medzi najrozšírenejšie izolačné materiály. Jeho použitie je v súlade s...

23.03.2019

Expandovaný polystyrén sa môže stať plne obehovým plastom

Asociácia európskych výrobcov expandovaného polystyrénu (EUMEPS) sa dobrovoľne zaviazala voči EÚ, že do roku 2030 zaistí úplnú obehovosť tohto materiá...